Lên đầu trang
Thứ năm, 28/05/2020 07:28


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

22/4

14h00

Hội đồng Tự đánh giá CSGD

Trung tâm KT&ĐBCLGD

Thành viên Hội đồng (theo Quyết định)

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

BA

23/4

           

24/4

13h30

Chương trình Sinh viên với Văn hóa đọc Hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam”

Thư viện

Theo Thông báo

TS. Thành

HT lớn

NĂM

25/4

16h00:

Họp Hội đồng bình công lao động T4

Thư ký HĐ

Theo Quyết định

TS. Long

P. HT 2

SÁU

26/4

           
Tin liên quan