Lên đầu trang
Thứ năm, 28/05/2020 09:16


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

08/4

09h00

Báo cáo XD Bệnh viện (giai đoạn 2)

P. TCCB

BGH, BGĐ Bệnh viện, Ban QLCCTXD

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

15h00

Làm việc với Hiệp hội Zenmorouren

P. HTQT

BGH, Đại diện các Phòng: HTQT, T,tra, ĐTĐH, CTHSSV

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

16h00

Hiệp hội Zenmorouren gặp gỡ sinh viên lớp tiếng Nhật giao tiếp

P. HTQT

PGS. TS. Tùng

P. HT 1

BA

 

09/4

 

 08h00:  Làm việc với Trường CĐ Y tế Quảng Nam  P. ĐTĐH  Lãnh đạo các đơn vị: P. ĐTĐH; Khoa YHLS; Khoa ĐDHS; TT THTLS; BM ĐDCS; BM HS  TS. Thành  P. Hội thảo 2
16h00 Họp BCH Đoàn TN VPĐTN BCH Đoàn TN ThS. Tùng P. Hội thảo 1
16h30 Họp BCH Đoàn TN mở rộng VPĐTN BCH Đoàn TN, Bí thư các Chi đoàn ThS. Tùng P. Hội thảo 1

10/4

13h30

Hội nghị đối thoại học viên, sinh viên với Lãnh đạo Nhà trường

P. CTHSSV

Theo Thông báo

PGS. TS. Tùng

HT lớn

NĂM

11/4

15h00

Sinh hoạt mẫu Chi bộ TCCB – T.tra

VPĐU

Đại biểu khách mời, BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ

PGS. TS. Tùng

P. HT 1

16h30

Gặp mặt sinh viên có Dự án tham gia Ý tưởng khởi nghiệp

P. CTHSSV

Lãnh đạo Phòng CTHSSV, CVHT các lớp có SV tham gia

TS. Tuấn Anh

P. HT 2

SÁU

12/4

08h00

Họp Ban chỉ đạo CCHC, Ban chỉ đạo xây dựng “Đề án cơ cấu lại tổ chức và tự chủ đại học”

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

Giỗ Tổ Hùng Vương vào Chủ nhật, ngày 14/4 nên được nghỉ bù hết thứ 2, ngày 15/4/2019

Tin liên quan