Lên đầu trang
Thứ năm, 28/05/2020 07:49


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

25/3

09h00

Hướng dẫn Đăng ký lịch đơn vị trên phần mềm VNPT

P. TCCB

Trưởng, Phó các đơn vị

TS. Thắng

P. HT 2

BA

26/3

16h00

Họp bình công lao động T3/2019

Thư ký HĐ

Theo Quyết định

TS. Long

P. HT 2

27/3

14h00

Họp BTC Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Trường với HV, SV năm học 2018 - 2019

P. CTHSSV

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

15h00

Gặp mặt, giao nhiệm vụ cho đoàn VĐV dự Giải Cầu lông, Bóng bàn

BM. GDTC

BGH, Đoàn VĐV

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

NĂM

28/3

14h30

Hội nghị ký kết giao ước và phát động thi đua khối các trường ĐH, CĐ

P. TCCB

Đại biểu UBND tỉnh; các Trường ĐH, CĐ; BGH, Trưởng các đơn vị

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

SÁU

29/3

15h00

Họp Ban chấp hành Đảng bộ xây dựng Nghị quyết Quý II/2019

VPĐU

Ban chấp hành Đảng bộ

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

Tin liên quan