Logo NDUN
Lên đầu trang
Chủ nhật, 26/06/2022 15:09


       Ngày 28/7/2018, tại BV C Đà Nẵng, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị Điều dưỡng trưởng năm 2018 với chủ đề “Đổi mới chính sách Điều dưỡng và dịch vụ chăm sóc hướng tới hài lòng người”. GS.TS.Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế đã tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

30.7.2018 TT Tien anh 1.jpg

GS.TS.Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị

       Tham dự có đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số Vụ, Cục, Văn phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; các cơ quan thông tấn báo, đài dự và đưa tin.

       Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS.Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế  khẳng định: Công tác điều dưỡng, hộ sinh đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe. Ở Việt Nam, trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính phủ và các cấp Lãnh đạo Ngành Y tế, công tác điều dưỡng, hộ sinh đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trên các lĩnh vực: chính sách, hệ thống tổ chức, quản lý, đào tạo, thực hành và nghiên cứu khoa học. Chất lượng chăm sóc người bệnh đã có nhiều chuyển biến rõ rệt thông qua việc đổi mới các mô hình phân công chăm sóc, tổ chức chăm sóc người bệnh toàn diện, chuẩn hóa các kỹ thuật điều dưỡng. Dịch vụ do người điều dưỡng, hộ sinh cung cấp ngày càng góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân và nâng cao vị thế nghề nghiệp, hình ảnh của người Điều dưỡng-Hộ sinh. 

       Để nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo đảm an toàn cho người bệnh, người điều dưỡng, Hội nghị cần tập trung thảo luận tìm ra các giải pháp trong những năm tới Ngành Y tế đã quan tâm đổi mới Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đề nghị một số nội dung sau:

       1. Đổi mới về chính sách điều dưỡng, hệ thống quản lý điều dưỡng

       Công tác điều dưỡng có tính độc lập tương đối với công tác điều trị, vì vậy ngành điều dưỡng cũng cần được tổ chức một cách đồng bộ từ cấp Bộ Y tế đến các Sở Y tế và các bệnh viện. Từng bước hoàn thiện cơ chế chính sách để thực hiện trao quyền cho hệ thống điều dưỡng trong việc chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý hoạt động điều dưỡng, nguồn nhân lực, đào tạo cho điều dưỡng. Phát triển mô hình điều dưỡng cộng đồng, mô hình điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi, mô hình trợ giúp chăm sóc. Hoàn thiện, nâng cao năng lực cho hệ thống điều dưỡng trưởng, đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn cho điều dưỡng trưởng tại các Sở Y tế và điều dưỡng trưởng khoa.

       2. Tăng cường số lượng và chất lượng nguồn nhân lực điều dưỡng, hộ sinh

       Nhân lực điều dưỡng, hộ sinh của Việt Nam hiện nay không chỉ thiếu về số lượng mà trình độ chuyên môn cũng chưa phù hợp với xu thế cao đẳng hóa, đại học để được đăng ký hành nghề và được công nhận là điều dưỡng giữa các quốc gia trong khu vực và trên toàn thế giới. Để thực hiện Điều 17, Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh thì các bệnh viện cần từng bước thực hiện chuẩn hóa nhân lực điều dưỡng, hộ sinh theo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

       Biên chế nhân lực điều dưỡng đủ về số lượng, trước hết đủ nhân lực điều dưỡng để thực hiện làm ca kíp tại khoa hồi sức, khoa sơ sinh và một số khoa có yêu cầu chăm sóc đặc biệt.

       3. Đổi mới phong cách thái độ phục vụ và cải tiến chất lượng chăm hướng tới sự hài lòng của người bệnh

       Hoàn thiện mô hình chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm. Tăng cường sự phối hợp và phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính chuyên nghiệp của điều dưỡng, hộ sinh trong quá trình chăm sóc. Bổ sung phương tiện phục vụ chăm sóc người bệnh. Tăng cường văn hóa nghề nghiệp, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của điều dưỡng trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh.

       4. Ban hành quy trình kỹ thuật chăm sóc và chi phí thực hiện

       Cập nhật, hoàn thiện quy trình chăm sóc người bệnh và tính chi phí thực hiện phù hợp.

       Nghề Điều dưỡng là một nghề vất vả. Nếu địa vị của người điều dưỡng không được quan tâm đúng mức, nghề nghiệp ít được đề cao sẽ ảnh hưởng đến sự say mê, tự hào nghề nghiệp và hậu quả là người bệnh không được hưởng dịch vụ chăm sóc tốt nhất của điều dưỡng.

       Tại Hội nghị, GS.TS.Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế đề nghị: lãnh đạo các đơn vị, các nhà quản lý điều dưỡng hàng đầu của Việt Nam cùng thảo luận, đề xuất, kiến nghị các giải pháp tốt nhất trong việc đổi mới chính sách điều dưỡng, tăng cường chất lượng nguồn nhân lực điều dưỡng, đổi mới phong cách thái độ phục vụ, cải tiến chất lượng chăm sóc, cơ cấu giá dịch vụ chăm sóc người bệnh phù hợp trong thời gian tới.

30.7.2018 TT Tien anh 2.jpg

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh phát biểu tại Hội nghị

       Tại Hội nghị, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, trong Bộ 83 Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện có nhiều tiêu chí liên quan đến hoạt động của điều dưỡng, đặc biệt trong những tiêu chí hướng về người bệnh. Chăm sóc không tốt sẽ không có những thành quả điều trị, nâng cao chất lượng của hệ thống y tế.

       Công tác tiếp xúc đầu tiên với người bệnh là điều dưỡng và quan tâm đến bệnh nhân nhiều nhất. Tuy nhiên thái độ của một số điều dưỡng gây bức xúc cho người bệnh, một số sai sót chuyên môn gây mất niềm tin cho người bệnh.Do đó, phải đổi mới công tác điều dưỡng để thực hiện tốt 83 tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm: an toàn và hài lòng người bệnh. Tiến tới hệ thống khám chữa bệnh không còn hạng bệnh viện như hạng 1, hạng 2, hạng 3 hiện nay mà chỉ còn bệnh viện chất lượng. Nếu đạt dược tiêu chí chất lượng JCI các hãng bảo hiểm sẽ ký kết để thu hút bệnh nhân. Bệnh viện nào chất lượng tốt sẽ đông bệnh nhân, điều kiện chăm sóc.

30.7.2018 TT Tien anh 3.jpg 

Quang cảnh Hội nghị

       Theo số liệu của Bộ Y tế, hiện cả nước có trên 73.000 y bác sỹ làm trong công tác điều trị, gần 130.000 điều dưỡng, nữ hộ sinh công tác tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Tỷ lệ ĐD-NHS/BS là 1,8. Tỷ số điều dưỡng trên 1 giường bệnh kế hoạch là 0,395 và giường bệnh thực kê là 0,304 thấp hơn rất nhiều so với quy định và các nước trong khu vực và trên thế giới./.

       Theo Bộ Y tế

Tin liên quan