Thứ sáu, 19/04/2024 16:37

DANH MỤC TÀI LIỆU NỘI SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

 

STT

LOẠI TÀI LIỆU

NĂM 2015

NĂM 2016

NĂM 2017

NĂM 2018

1

GIÁO TRÌNH BÀI GIẢNG

 2015GT.pdf (101KB)

 2016.pdf (78KB)

 

 

2

LUẬN ÁN

 2015LA.pdf (73KB)

 

 

 

3

LUẬN VĂN

 2015LV.pdf (146KB)

 2016LV.pdf (96KB)

 2017LV.pdf (121KB)

 

4

CHUYÊN KHOA

 2015CK.pdf (113KB)

 2016CK.pdf (89KB)

2017CK.pdf (169KB)

 2018CK.pdf (134KB)

5

KHOÁ LUẬN

 

 

 

 2018KL.pdf (80KB)

6

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 2015NCKH.pdf (80KB)

 2016NCKH.pdf (60KB)

 2017NCKH.pdf (77KB)

 

7

BÀI TRÍCH

 2015BT.pdf (122KB)

 2016BT.pdf (107KB)

 2017BT.pdf (163KB)

 2018BT.pdf (137KB)

Tin liên quan