Thứ sáu, 19/04/2024 16:27

GIÁO TRÌNH LƯU HÀNH NỘI BỘ

 

STT

Nhan đề

Tác giả

Nơi XB

Nhà XB

Năm XB

Số ĐKCB

      1         

Sinh học và di truyền

Nguyễn Thị Loan

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2014

D.0000192--193

      2         

Sinh lý học

Đinh Quốc Bảo

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2014

D.0000194--195

      3         

Sinh lý bệnh và miễn dịch

Vũ Thế Hùng

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2014

D.0000196--197 ...

      4         

Chăm sóc người lớn bệnh nội khoa

Ngô Huy Hoàng

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2014

D.0000198 ...

      5         

Hóa học

Trần Đức Lượng

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2014

D.0000199--200

      6         

Điều dưỡng cơ sở I

Nguyễn Mạnh Dũng

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2014

D.0000201--202

      7         

Dược lý học

Nguyễn Minh Tâm

Nam Định

 Đại học Điều dưỡng Nam Định

2014

D.0000203--204

      8         

Điều dưỡng cơ sở II

Nguyễn Mạnh Dũng

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2014

D.0000208--209

      9         

Nâng cao sức khỏe

Trần Văn Long

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2014

D.0000210--211

    10         

Giải phẫu người

Trần Thị Kim Thục

Nam Định

 Đại học Điều dưỡng Nam Định

2014

D.0000212--213

    11         

Xác suất thống kê

Lại Văn Định

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2014

D.0000214--215

    12         

Giáo trình tin học

Nguyễn Thị Hòa

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2014

D.0000216--217

    13         

Điều dưỡng ngoại khoa

Trần Ngọc Tuấn

Nam Định

 Đại học Điều dưỡng Nam Định

2004

D.0000650--652

    14         

Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Nguyễn Văn Bôn

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2004

D.0000858--860

    15         

Nâng cao sức khỏe

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

H.

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2014

D.0002574--2575

    16         

Tập hệ thống hóa các văn bản trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

D.0003429

    17         

Bài giảng thực hành Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng

Lê Xuân Thắng, Đặng Văn Vũ

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2015

D.0003434 ...

    18         

Ký sinh trùng y học

Lại Quang Sáng

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

D.0003437--3438

    19         

Vi sinh y học

Vũ Văn Thành

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2008

D.0003439--3440

    20         

Tổ chức và quản lý y tế

Trần Văn Long

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

D.0003441--3442

    21         

Kiểm soát nhiễm khuẩn

Nguyễn Mạnh Dũng

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

D.0003443--3444

    22         

Tâm thần kinh

Đại học Điều dưỡng Nam Định

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2015

D.0003445--3446

    23         

Dinh dưỡng tiết chế

Trần Văn Long

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

D.0003447--3448

    24         

Giáo dục sức khỏe

Trần Văn Long

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

D.0003449--3450

    25         

Bài giảng da liễu

Phạm Thị Thu

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2015

D.0003451--3452

    26         

Điều dưỡng lao

Đặng Thanh Thủy

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

D.0003453--3454

    27         

Nghiên cứu khoa học

Nguyễn Mạnh Dũng

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

D.0003455--3456

    28         

Pháp luật đại cương

Mai Thị Thu Hằng

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2015

D.0003457--3458

    29         

Giáo trình tin học

Nguyễn Thị Hòa

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

D.0003459--3460

    30         

Chăm sóc người lớn bệnh nội khoa mạn tính

Đại học Điều dưỡng Nam Định

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

D.0003461--3462

    31         

Tâm lý y học và đạo đức y học

Nguyễn Bảo Ngọc

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

D.0003463--3464

    32         

Giáo trình dịch tễ học

Trần Văn Long, Phạm Thị Kiều Anh

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

D.0003465--3466

    33         

Sức khỏe môi trường

Trần Văn Long, Phạm Thị Kiều Anh

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

D.0003468--3469

    34         

Kỹ năng giao tiếp trong thực hành nghề nghiệp

Nguyễn Bảo Ngọc

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

D.0003470--3471

    35         

Bảng kiểm kỹ thuật điều dưỡng

Nguyễn Mạnh Dũng

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

D.0003472--3473

    36         

Điều dưỡng thảm họa

Đại học Đại học Điều dưỡng Nam Định

Nam Định

 Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

D.0003474--3475

    37         

Điều dưỡng chuyên khoa tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt

Bùi Thị Tuyết Anh

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

D.0003476--3477

    38         

Quản lý điều dưỡng

Nguyễn Mạnh Dũng

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

D.0003478--3479

    39         

Nursing 1 - Student's book

Tony Grice

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

D.0003480--3481

    40         

Nursing 1 - Practice file

Tony Grice

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

D.0003482--3483

    41         

Nursing 1 - Vocabulary - Grammar

Đại học Điều dưỡng Nam Định

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

D.0003484--3485

    42         

Hóa sinh

Đại học Điều dưỡng Nam Định

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

D.0003486--3487

    43         

Giáo trình sử dụng phần mềm SPSS

Đại học Điều dưỡng Nam Định

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

D.0003488--3489

    44         

Chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền

Đỗ Minh Hiền

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

D.0003490--3491

    45         

Điều dưỡng ngoại khoa

Trần Việt Tiến

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

D.0003492--3493

    46         

Chăm sóc sức khỏe trẻ em

Phan Thị Minh Hạnh

Nam Định

 

2016

D.0003494--3495

    47         

Giáo trình chương trình mục tiêu quốc gia

Trần Văn Long

Nam Định

Trường Đại học Điều dưỡng

2013

GT.0000001--2

    48         

Giáo trình sức khoẻ-nâng cao sức khoẻ hành vi con người

Trần Văn Long

Nam Định

Trường Đại học Điều dưỡng

2014

GT.0000003--4

    49         

Bài giảng dịch tễ học

Trần Văn Long

Nam Định

Trường Đại học Điều dưỡng

2015

GT.0000005--6

    50         

Tổ chức và quản lý y tế

Trần Văn Long

Nam Định

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

2014

GT.0000007--8

    51         

Bài giảng giáo dục sức khoẻ

Trần Văn Long

Nam Định

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

2014

GT.0000009--10

    52         

Giáo trình vật lý trị liệu phục hồi chức năng

Lê Xuân Thắng

Nam Định

Trường Đại học Điều dưỡng

2014

GT.0000011--12

    53         

Chăm sóc sức khoẻ bằng y học cổ truyền

Đỗ Minh Hiền

Nam Định

Trường Đại học Điều dưỡng

2013

GT.0000013--14

    54         

Chăm sóc sức khoẻ trẻ em

Phan Thị Minh Hạnh

Nam Định

Trường Đại học Điều dưỡng

2014

GT.0000015--16

    55         

Giáo trình quản lý điều dưỡng

Nguyễn Mạnh Dũng

Nam Định

Trường Đại học Điều dưỡng

2014

GT.0000017--18

    56         

Bài giảng điều dưỡng sản phụ khoa

Trần Quang Tuấn

Nam Định

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

2007

GT.0000019--20

    57         

Bài giảng điều dưỡng tâm thần

Trương Tuấn Anh

Nam Định

Trường Đại học Điều dưỡng

2007

GT.0000021--22

    58         

Bài giảng chuyên khoa tai mũi họng-mắt-răng hàm mặt

Bùi Thị Tuyết Anh

Nam Định

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

2013

GT.0000023--24

    59         

Điều dưỡng ngoại khoa

Trần Việt Tiến

Nam Định

Trường Đại học Điều dưỡng

2013

GT.0000025--26

    60         

Điều dưỡng truyền nhiễm

Bộ môn truyền nhiễm - trường đại học điều dưỡng nam định

Nam Định

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

2014

GT.0000027--28

    61         

Chăm sóc người bệnh tích cực

Bộ môn Nội người lớn - trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Nam Định

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

2015

GT.0000029--30

    62         

Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

Đại học Điều dưỡng Nam Định

Nam Định

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

2015

GT.0000031--32

    63         

Điều dưỡng nội khoa: da liễu, lao, thần kinh

Trương Tuấn Anh

Nam Định

Trường Đại học Điều dưỡng

2014

GT.0000033--34

    64         

Bài giảng nghiên cứu khoa học điều dưỡng

Ngô Huy Hoàng

Nam Định

Trường Đại học Điều dưỡng

Nam Định

GT.0000035--36

    65         

Dinh dưỡng tiết chế

Trần Văn Long

Nam Định

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

2014

GT.0000037--38

    66         

Dược lý học

Trần Minh Tâm

H.

Trường Đại học Điều dưỡng

2013

GT.0000039--40

    67         

Giáo trình sinh lý bệnh và miễn dịch

Vũ Thế Hùng

Nam Định

Trường Đại học Điều dưỡng

2015

GT.0000041--42

    68         

Bài giảng sinh lý

Đinh Quốc Bảo

Nam Định

Trường Đại học Điều dưỡng

2015

GT.0000043--44

    69         

Ký sinh trùng y học

Vũ Văn Thành

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2008

GT.0000045--46

    70         

Giáo trình vi sinh y học

Vũ Văn Thành

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2013

GT.0000047--48

    71         

Bài giảng hoá sinh

Bộ môn Hoá sinh - Trường Đại học Điều dưỡng

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2015

GT.0000049--50

    72         

Tâm lý học y học và y đức

Nguyễn Bảo Ngọc

Nam Định

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

2013

GT.0000051--52

    73         

Kỹ năng giao tiếp và thực hành nghề nghiệp

Nguyễn Bảo Ngọc

Nam Định

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

2013

GT.0000053--54

    74         

Giải phẫu người

Trần Thị Kim Thục

Nam Định

Đại học Đại học Điều dưỡng Nam Định

2016

GT.0000055--56

    75         

Mô học

Đỗ Thị Hồng Hải

Nam Định

Đại học Đại học Điều dưỡng Nam Định

2013

GT.0000057--58

    76         

Xác suất thống kê

Lại Văn Định

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2013

GT.0000059--60

    77         

Thực tập hóa học

Bộ môn hoá học

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2014

GT.0000061--62

    78         

Bài giảng hoá học

Bộ môn hoá học

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2014

GT.0000063--64

    79         

Thực tập hóa sinh

Bộ môn hoá sinh

Nam Định

Đại học Điều dưỡng Nam Định

2015

GT.0000065--66

 

 

Tin liên quan