Thứ tư, 22/01/2020 00:59


 

 

             Nhằm giúp sinh viên nâng cao năng lực làm khóa luận tốt nghiệp và đề tài nghiên cứu khoa học, sáng ngày 07/5/2019, tại Hội thảo 2, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã tổ chức buổi tập huấn về việc kết hợp giữa khóa luận tốt nghiệp và đề tài nghiên cứu khoa học.

            TS. Đỗ Minh Sinh đã trình bày khái quát về những điểm giống và khác nhau giữa khóa luận tốt nghiệp và đề tài nghiên cứu khoa học, giới thiệu về quyền lợi khi sinh viên thực hiện kết hợp giữa làm khóa luận tốt nghiệp và đề tài NCKH, các bước cơ bản trong việc thực hiện khóa luận và đề tài NCKH. Thầy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định vấn đề nghiên cứu, trong đó cần lưu ý đặc tính logic, ràng buộc, liên đới giữ việc xác định mục tiêu nghiên cứu phù hợp với việc chọn phương pháp và dự đoán kết quả nghiên cứu.

           Buổi tập huấn là hoạt động khoa học thiết thực tạo điều kiện cho sinh viên trao đổi kinh nghiệm và thảo luận giữa việc làm khóa luận tốt nghiệp và đề tài nghiên cứu khoa học, từ đó góp phần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động khoa học công nghệ gắn liền với khóa luận tốt nghiệp của sinh viển Nhà trường.

 

 

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan