Thứ tư, 29/05/2024 06:57


 

Trong các ngày 08, 09, 16, 17, 21/7/2020 tại phòng Hội thảo 2, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã tổ chức nghiệm thu đề tài và sáng kiến cấp cơ sở năm học 2019-2020. Trong đợt này, có 10 đề tài khoa học và 11 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ Nhà trường đưa ra hội đồng để đánh giá nghiệm thu.

       Các chủ nhiệm đề tài, sáng kiến đã báo cáo kết quả nghiên cứu sau một quá trình làm việc nghiêm túc và tâm huyết trước hội đồng đánh giá. Với mục tiêu NCKH gắn liền với thực tiễn và giảng dạy, các đề tài, sáng kiến đã lần lượt đã chỉ ra thực trạng và giải pháp liên quan đến nội dung nghiên cứu.

       Dựa trên bản báo cáo do các chủ nhiệm đề tài, sáng kiến trình bày. Hội đồng đã ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả mà các đề tài đã đạt được. Các cá nhân và nhóm thực hiện đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu, điều tra, khảo sát và tính toán hợp lý; kết quả phân tích thể hiện được tính chính xác, khoa học. Ngoài ra, Hội đồng nghiệm thu cũng đã đưa ra những nhận xét và đánh giá cụ thể cho từng đề tài, sáng kiến và có những chia sẻ, trao đổi đầy tâm huyết, trách nhiệm với các chủ nhiệm đề tài trên nhằm giúp cho các chủ nhiệm hoàn thiện đề tài, sáng kiến hơn nữa để các đề tài, sáng kiến này được sử dụng như tài liệu hữu hiệu phục vụ cho công tác giảng dạy của Bộ môn, Khoa và Nhà trường. 

       Để hoàn thiện đề tài, sáng kiến Hội đồng yêu cầu Chủ nhiệm đề tài, sáng kiến và nhóm thực hiện cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng, chỉnh sửa và hoàn thiện kết quả nghiên cứu.

    Các chủ nhiệm đề tài, sáng kiến có những ý kiến trao đổi về các vấn đề của đề tài, sáng kiến. Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu 09 đề tài và 10 sáng kiến cấp cơ sở được trong đợt này.

       Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan