Thứ bảy, 22/02/2020 00:29


Hội thảo khoa học của Phòng Đào tạo Đại học

Căn cứ Quyết định số 1106-QĐ-ĐDN về việc Quy định tổ chức sinh hoạt khoa học tại các đơn vị kế hoạch hoạt động KH&CN năm học 2018-2019, nhằm mục đích sử dụng các hoạt động KH&CN để giải quyết các vấn đề thực tế, Phòng Đào tạo Đại học đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng bậc đại học tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định”. Nội dung trọng tâm của hội thảo là: nắm bắt được ý kiến của cựu sinh viên về chương trình đào tạo, ý kiến của các đơn vị sử dụng lao động về chương trình đào tạo, xác định những khó khăn, thuận lợi trong đào tạo tín chỉ từ đó đưa ra các giải pháp để phát triển chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng bậc đại học theo hệ thống tín chỉ.

 

 

Hội thảo do ThS. Trần Việt Tiến – Trưởng phòng ĐTĐH chủ trì, khác mời gồm: TS. Vũ Văn Thành – Phó Hiệu trưởng, TS. Đỗ Minh Sinh – Trưởng phòng QLNCKH, TS. Trần Văn Long – Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học cùng với sự tham gia của toàn bộ cán bộ phòng Đào tạo Đại học.

        

TS. Vũ Văn Thành – Phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo đã có 2 tham luận được trình bày:

            ThS. Bùi Thị Khánh Thuận “Đào tạo tín chỉ ở một số trường đại học ở Việt Nam, thuận lợi và khó khăn”.

            ThS. Phạm Thị Hiếu “Ý kiến của cựu sinh viên, người sử dụng lao động về chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng bậc đại học”.

Sau phần tham luận của các báo cáo viên, là phần thảo luận, đóng góp ý kiến của các cán bộ trong khoa và của các đại biểu khách mời. Bên cạnh việc phân tích thực trạng, các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn trong đào tạo theo tín chỉ. Ngoài ra, việc kết hợp giữa giảng viên và người học cũng được các đại biểu đề cập đến và cho rằng điều này sẽ giúp cho sinh viên trong học tập theo tín chỉ được tốt hơn và thuận lợi hơn. Còn về chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng các cán bộ và khách mời cũng đưa ra các giải pháp cụ thể để nâng cao và phát triển chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng hơn.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

 

ThS. Bùi Thị Khánh Thuận trình bày tham luận tại hội thảo

 

ThS. Phạm Thị Hiếu trình bày tham luận tại hội thảo

 

 

                                               

 

 

 

 

     

 

                                               

 

 

 

Tin liên quan