Thứ hai, 25/05/2020 12:08


 Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học và sáng kiến cấp cơ sở đợt 2 năm học 2018- 2019

 

Ngày 09/01/2019, tại Hội thảo 2, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã tổ chức xét duyệt thuyết minh 5 đề tài khoa học cấp cơ sở đợt 2 năm học 2018-2019.

Việc xác định danh mục đề tài nghiên cứu dựa vào tiêu chí: Điều kiện và nhu cầu thực tiễn của Trường; Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng; Nội dung nghiên cứu đầy đủ; Kết quả nghiên cứu cụ thể, áp dụng được vào thực tiễn tại Trường; Phương pháp luận nghiên cứu phù hợp, độ tin cậy cao; quy mô nghiên cứu phù hợp.

Tại buổi xét duyệt, Hội đồng đã thảo luận, đóng góp ý kiến, nhận xét, đánh giá trên cơ sở báo cáo tóm tắt 5 đề cương nghiên cứu khoa học của các tác giả. Các chủ nhiệm đề tài cũng có những ý kiến trao đổi hoặc xin ý kiến hội đồng về các vấn đề của chủ đề nghiên cứu. Căn cứ kết quả, cả 5 đề tài được Hội đồng thống nhất duyệt để chủ nhiệm đề tài tiếp tục hoàn thiện đề cương nghiên cứu và yêu cầu các chủ nhiệm đề tài nhanh chóng chỉnh sửa, bổ sung để bản thuyết minh đáp ứng yêu cầu về nội dung và hình thức.

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan