Thứ ba, 05/03/2024 05:02


 Dự án SafeMa thuộc chương trình Eramus+ do Uỷ ban Châu Âu tài trợ với sự tham gia của các đối tác đến từ 04 quốc gia: Việt Nam, Campuchia, Đan Mạch và Hy Lạp. Mục tiêu của dự án là: Xây dựng một khoá đào tạo hộ sinh gồm 8 modules dưới hình thức các khoá đào tạo ngắn hạn và các khoá thực tập cho các đối tượng hộ sinh, điều dưỡng và các nhân viên y tế hoặc các hộ sinh  vừa làm vừa học nhằm nâng cao kỹ năng lâm sàng, nghiên cứu và học tập thực tế; xây dựng một trung tâm hộ sinh tại mỗi trường thành viên, là nơi chia sẻ, chuyển giao nghiên cứu và phát triển kỹ năng, hợp tác và phát triển trong và ngoài trường.

Đường link truy cập các thông tin liên quan đến dự án:

-      Website: https://safema-project.eu/site/en/index

-      Facebook: https://www.facebook.com/safemaproject/

-      Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDmqSIcEyBB57cm7upme7jA

Tin liên quan