Thứ hai, 24/06/2024 00:38


       Dự án SafeMa do chương trình Eramus+ tài trợ với sự tham gia của các đối tác đến từ 04 quốc gia: Việt Nam, Campuchia, Đan Mạch và Hy Lạp. Mục tiêu của dự án là: Xây dựng một khoá đào tạo hộ sinh gồm 8 modules dưới hình thức các khoá đào tạo ngắn hạn và các khoá thực tập cho các đối tượng hộ sinh, điều dưỡng và các nhân viên y tế hoặc các hộ sinh  vừa làm vừa học nhằm nâng cao kỹ năng lâm sàng, nghiên cứu và học tập thực tế; xây dựng một trung tâm hộ sinh tại mỗi trường thành viên, là nơi chia sẻ, chuyển giao nghiên cứu và phát triển kỹ năng, hợp tác và phát triển trong và ngoài trường.

      Ngày 07/8 – 09-8/2019, cuộc họp khởi động dự án SafeMa đã được tổ chức tại trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam với 08 thành viên tham gia gồm: Đại học Điều dưỡng Nam Định (NDUN) - Việt Nam, Đại học Thái Nguyên (TNU) – Việt Nam, Đại học Y Hà Nội (HMU) – Việt Nam, Đại học Khoa học sức khoẻ (UHS) – Campuchia, Đại học Quốc tế (IU) – Campuchia, Đại học Bắc Đan Mạch (UCN) – Đan Mạch, Đại học Quốc gia Kapodistrian Athens (NKUA) – Hy Lạp, Viện Nghiên cứu đổi mới và Phát triển – Hy Lạp.

      Nội dung chính của cuộc họp là giới thiệu các thành viên tham gia dự án và tổng quan về dự án (Chuẩn bị, phát triển chương trình và mô hình Hubs, xây dựng mạng lưới và cộng đồng nghiên cứu, đào tạo và giảng dạy, kế hoạch chất lượng, quản lý và điều phối, tài chính, chế độ báo cáo).

 

Một số hình ảnh của cuộc họp

Các thành viên đối tác chụp ảnh kỷ niệm tại Đại học Y Hà Nội

Thảo luận về các gói chương trình dự án SafeMa

Tin liên quan