Thứ sáu, 08/12/2023 09:14


Dự án Digicare (Educating students for digitalized health care and coaching of their patients) do chương trình Eramus + tài trợ với sự tham gia của 08 đối tác đến từ 04 quốc gia Việt Nam, Băng La Đét, Phần Lan và Bồ Đào Nha. Dự án sẽ được thực hiện trong 36 tháng từ năm 2018- 2021.

Mục tiêu của dự án là thiết kế mô hình hỗ trợ học tập sử dụng các thiết bị công nghệ số hiện đại để nâng cao hiệu quả chăm sóc người bệnh. Mô hình này sẽ tích hợp việc học tập các kĩ năng số vào chương trình học mà không cần thay đổi chương trình khung. Khi áp dụng mô hình Digicare cùng với chương trình học, sinh viên được kì vọng sẽ thay đổi hành vi và tăng cường khả năng hỗ trợ kĩ thuật số và giáo dục người bệnh tự quản lý; giảng viên thì có thêm một phương pháp thực tiễn để tích hợp các hỗ trợ kĩ thuật số và giáo dục người bệnh tự quản lý.

Cuộc họp khởi động dự án Digicare được tổ chức tại trường Đại học Y Hà Nội từ ngày 01/4 đến ngày 04/4/2019. Các đối tác tham dự cuộc họp gồm: Đại học Điều dưỡng Nam Định (NDUN) - Việt Nam, Đại học Y Hà Nội (HMU) - Việt Nam, Cao đẳng Y Hà Nội (HMC) - Việt Nam, Trường Khulna City Medical College& Hospital Ltd (KCMCH) – Băng La Đét, trường City Medical College & Hospital Ltd (CiMCH) - Băng La Đét, trường Universal Medical College & Hospital Ltd (UMCH) - Băng La Đét, Đại học Tampere (TAMK) - Phần Lan, Đại học Escola Superior De Enfermagem De CoimBra (ESEnfC) - Bồ Đào Nha.

Nội dung chính của cuộc họp: giói thiệu các thành viên tham gia dự án, tổng quan về dự án (chuẩn bị, phát triển và thực hiện mô hình Digicare, kế hoạch chất lượng, quản lý và điều phối, tài chính, chế độ báo cáo).

Một số hình ảnh của cuộc họp