Lên đầu trang
Chủ nhật, 17/02/2019 21:05


Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị        chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

23/4

8h00

Giao ban BGH

P. TCCB

Ban Giám hiệu

PGS.TS Tùng

P. Họp

14h00

Giao ban trưởng các đơn vị

P. TCCB

BGH, Trưởng đơn vị

PGS.TS Tùng

P. Hội thảo 2

16h00

Phòng TCCB báo cáo về công tác Quy hoạch Cán bộ

P. TCCB

BCH Đảng bộ

PGS.TS Tùng

P. Hội thảo 2

16h30

Họp nhân sự Bệnh viện

P. TCCB

Theo Thông báo

PGS.TS Tùng

P. Hội thảo 2

BA

24/4

15h30

BGH Gặp mặt,giao nhiệm vụ cho Đoàn VĐV tham gia Giải cầu lông, bóng bàn

Bộ môn GDTC

BGH, CĐ, ĐTN, VĐV

PGS.TS Tùng

P. Hội thảo 2

16h00

Họp bình công lao động tháng 4

VPCĐ

Theo Quyết định

TS. Long

P. Hội thảo 2

25/4

NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3

NĂM

26/4

07h00

Khai mạc lớp Tập huấn dạy – học E learning

P. ĐTĐH

Theo Thông báo

TS. Thành

Trung tâm HTKHCN&DV

07h30

Đoàn VĐV đi thi đấu giải Cầu lông, Bóng bàn

Bộ môn GDTC

Theo Quyết định

TS. T Anh

TP. Vinh

08h00

Họp Hội đồng và Ban thư ký Hội đồng TĐG chương trình đào tạo.

Trung tâm

KT&ĐBCLGD

Theo Quyết định

PGS.TS. Tùng

P. Hội thảo 2

SÁU

27/4

14h00

Họp triển khai Đề án xây dựng quy trình hoá

P. TCCB

Theo Kế hoạch

PGS.TS. Tùng

P. Hội thảo 2

Cả ngày

Tập huấn dạy – học E learning

P. ĐTĐH

Theo Thông báo

TS. Thành

Trung tâm HTKHCN&DV

Cả ngày

Đoàn VĐV đi thi đấu giải Cầu lông, Bóng bàn

Bộ môn GDTC

Theo Quyết định

TS. T Anh

TP. Vinh

Tin liên quan