Lên đầu trang
Thứ hai, 21/01/2019 23:08


Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị        chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

16/4

 

 

 

 

 

 

BA

17/4

09h00

Gặp mặt thí sinh, phổ biến quy chế thi tuyển viên chức

P. TCCB

Thư ký Hội đồng và thí sinh

TS. Thắng

P. Hội thảo 1

09h00

Họp các Bộ môn chưa nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần

Trung tâm KT&ĐBCLGD

Theo Thông báo

TS. Thành

P. Hội thảo 2

14h00

Họp Hội đồng khoa học kỹ thuật

P. TCKT

Theo Quyết định

TS. Hoàng

P. Hội thảo 2

16h00

Họp Hội đồng kiểm kê tài sản

P. TCKT

Theo Quyết định

TS. T. Anh

P. Hội thảo 2

18/4

08h00

Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức

P. TCCB

Hội đồng, thư ký và các thí sinh

PGS.TS. Tùng

P. Hội thảo 2

08h30

Họp Hội đồng và các Ban giúp việc kỳ thi tuyển viên chức

P. TCCB

Theo Quyết định

PGS.TS. Tùng

P. Hội thảo 2

16h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học 2018

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS.TS. Tùng

P. Hội thảo 2

Cả ngày

Thi tuyển viên chức (ngoại ngữ, tin học, kiến thức chung)

P. TCCB

Theo Kế hoạch

PGS.TS. Tùng

P. Hội thảo 3 Phòng máy

NĂM

19/4

Cả ngày

Thi tuyển viên chức (chuyên môn, nghiệp vụ và thực hành)

P. TCCB

Theo Kế hoạch

PGS.TS. Tùng

P. Hội thảo 3 Giảng đường

SÁU

20/4

08h00

Khai mạc hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4

Thư viện

BGH, Trưởng, Phó các đơn vị, CBVC và sinh viên

TS. Thành

Thư viện

Tin liên quan