Lên đầu trang
Thứ hai, 21/01/2019 23:03


Thứ

Ngày

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

26/3

08h00

Giao ban BGH

P.HCTH

BGH

PGS.TS.Tùng

P.Họp

14h00

Giao ban BGH với Trưởng ĐV

P.HCTH

BGH, Trưởng ĐV

PGS.TS.Tùng

P.HT2

16h00

Họp công tác Dịch vụ

TTDV

BGH, TTDV, TCKT, CT Công đoàn

PGS.TS.Tùng

P.HT2

Ba

27/3

 

 

 

 

 

 

28/3

10h00

Làm việc với Công ty VNJ

TTDV

Trung tâm HTKHCN&DV, BTVVL

TS.T.Anh

P.Khách

14h00

Xét duyệt thuyết minh đề tài đợt 2/2018

P.NCKH

TVHĐ; Nhóm nghiên cứu

TS.Hoàng

P.HT2

 Năm

29/3

14h00

Xét duyệt thuyết minh đề tài đợt 2/2018

P.NCKH

TVHĐ; Nhóm nghiên cứu

TS.T.Anh

P.HT2

16h00

Họp BCHCĐ mở rộng

BCHĐ

BCHCĐ, Tổ trưởng CĐ

TS.Long

P.HT1

Sáu

30/3

 

 

 

 

 

 

Bảy

31/3

 

 

 

 

 

 

CN

01/4

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan