Lên đầu trang
Thứ hai, 21/01/2019 23:07


Thứ

Ngày

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

29/01

14h00

Họp BTC Lễ công nhận và trao bằng tốt nghiệp cho học viên SĐH

P.ĐTSĐH

Theo QĐ

TS.Tùng

P.HT2

Ba

30/01

15h00

Họp HĐ xét công nhận tốt nghiệp ĐHLTCQ  D11C1,2; P10C1; D12A1

P.ĐTĐH

Theo QĐ

TS.Thành

P.HT2

31/01

08h00

Xét duyệt thuyết minh đề tài và sáng kiến cấp cơ sở năm 2018

P.NCKH

Theo QĐ

TS.Hoàng

P.HT2

14h00

Xét duyệt thuyết minh đề tài và sáng kiến cấp cơ sở năm 2018

P.NCKH

Theo QĐ

TS.T.Anh

P.HT2

 Năm

01/02

15h00

Họp BCH Hội chữ thập đỏ

Hội CTĐ

BCH Hội

TS.T.Anh

P.HT2

Sáu

02/02

07h30

Hội nghị CBVC năm 2017

BCHCĐ

Toàn thể CBVC

TS.Tùng

HT.Lớn

Bảy

03/02

 

 

 

 

 

 

CN

04/02

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan