Lên đầu trang
Thứ bảy, 22/02/2020 22:50


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

29/4

NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5

BA

30/4

01/5

NĂM

02/5

14h00

Thẩm định các Quy trình công việc

P. TCCB

Ban chỉ đạo CCHC, Trưởng các đ.vị: ĐTĐH, ĐTSĐH, QLNCKH, CTHSSV, Thư viện

PGS.TS. Tùng

P. HT 2

14h00

Sinh hoạt Khoa học Khoa ĐD-HS

VP Khoa ĐD-HS

CBVC Khoa ĐD-HS

TS. Hoàng

VP Khoa ĐD-HS

SÁU

03/5

08h00

Họp BTC Hội nghị chương trình năm học 2019 - 2020

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

PGS.TS. Tùng

P. HT 2

BẢY

04/5

14h00

Sinh hoạt Khoa học Khoa KHCB

VP Khoa KHCB

CBVC Khoa KHCB

TS. Thắng

P. HT 2

Tin liên quan