Lên đầu trang
Thứ sáu, 23/08/2019 07:38


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

18/3

08h00

Giao ban Ban Giám hiệu

P. TCCB

Ban Giám hiệu

PGS. TS. Tùng

P. Họp

10h00

Báo cáo TVĐU, BGH công tác cán bộ

P. TCCB

Thường vụ ĐU, BGH

PGS. TS. Tùng

P. Họp

14h00

Giao ban BGH với Trưởng các đơn vị

P. TCCB

BGH, Trưởng đ.vị

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

16h00

Lấy phiếu tín nhiệm đối với BGH

P. TCCB

BCH Đảng bộ, BGH, Trưởng các đ.vị, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

16h30

Lấy phiếu rà soát quy hoạch cán bộ

P. TCCB

BCH Đảng bộ, BGH

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

BA

19/3

14h00

Họp BTC Lễ công bố QĐ và trao giấy chứng nhận KĐCL CTĐT ĐHĐD

Trung tâm KT&ĐBCLGD

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

15h00

Họp báo cáo công tác tư vấn TS 2019

P. CTHSSV

Các viên chức tham gia TVTS

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

16h30

Họp CVHT, Lớp trưởng các lớp

P. CTHSSV

Trưởng các đơn vị, CVHT và Lớp trưởng

TS. Tuấn Anh

HT. lớn

20/3

14h00

Họp Ban x.dựng, rà soát CTĐT ĐHĐD

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

15h300

Triển khai phần mềm đăng ký công việc

P. TCCB

Trưởng, Phó Phòng, TT K.thí, Thư viện

TS. Thắng

P. HT 2

NĂM

21/3

08h00

Hội đồng thẩm định Đề cương G.trình, T.liệu SĐH (có danh sách gửi HĐ)

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

14h00

TS. Hoàng

P. HT 2

16h00

Họp xét học bổng HK I khối SVĐHCQ

P. CTHSSV

Hội đồng theo QĐ, CVHT các lớp

TS. Tuấn Anh

P. HT 2

SÁU

22/3

           
Tin liên quan