Lên đầu trang
Thứ hai, 24/06/2019 18:54


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

03/12

14h00

Báo cáo TVĐU, BGH về công tác tuyển dụng viên chức năm 2019

P. TCCB

ĐU, BGH,

P. TCCB

PGS. TS. Tùng

P. HT2

15h00

Họp công tác đảm bảo ANTT

P. TCCB

TS. T. Anh, P. TCCB, Qtri, BM LLCT, BM Toán tin

PGS. TS. Tùng

P. HT2

16h00

Họp bình công LĐ T11

BCHCĐ

Theo Quyết định

TS. Long

P. HT1

BA

 

04/12

 

Cả ngày

Làm việc tại Trường ĐH Hùng Vương

P. TCCB

Theo Thông báo

PGS. TS. Tùng

Việt Trì

15h00

Làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát Bộ Y tế

BCHCĐ

Theo Kế hoạch

TS. T. Anh

P. HT2

05/12

Cả ngày

Họp Hội đồng ý tưởng LVTN CHK4 (Nhóm 1-3)

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT3

16h00

Họp BTC hội thảo Đào tạo Tiến sĩ ĐD

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

NĂM

06/12

Cả ngày

Họp Hội đồng ý tưởng LVTN CHK4 (Nhóm 2)

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

TS. Hoàng

P. HT3

14h00

Làm việc với đoàn kiểm tra công tác pháp chế của BGD&ĐT

P. Thanh tra

Theo Kế hoạch

TS. Hoàng

P. HT2

SÁU

07/12

14h00

GS. Yamamoto chia sẻ kinh nghiệm với lớp CNDD K1

Khoa YTCC, P.HTQT

Khoa YTCC,

P. HTQT, SV lớp CNDDK1

TS. Long

P. HT3

 

 

Tin liên quan