Lên đầu trang
Thứ hai, 24/06/2019 19:21


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

26/11

14h00

BGH giao ban với Trưởng các đv

P. TCCB

BGH, Trưởng các đv

TS. Hoàng

P. HT2

   

16h00

Họp Bình công LĐ tháng 11

BCHCĐ

Theo Quyết định

TS. Long

P. HT2

BA

27/11

           

28/11

8h00

Tập huấn phần mềm VNPT

P. CNTT

BGH, Lãnh đạo các Khoa, Phòng, TT

PGS. TS. Tùng

P. HT2

14h00

Họp HĐ Khoa học ĐT

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

16h00

Hiệu trưởng làm việc với P. TCCB, ĐTĐH

P. ĐTĐH

TS. Thành, LĐ P. ĐTĐH, P. TCCB

PGS. TS. Tùng

P. HT2

NĂM

29/11

Cả ngày

Thăm quan và tập huấn công tác Hội cựu chiến binh năm 2018

BMGDQP

Theo Kế hoạch

CN. Huyên

Quảng Ninh

SÁU

30/11

Cả ngày

Thăm quan và tập huấn công tác Hội cựu chiến binh năm 2018

BMGDQP

Theo Kế hoạch

CN. Huyên

Quảng Ninh

Tin liên quan