Lên đầu trang
Thứ tư, 26/06/2019 19:21


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

29/10

7h30

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

GS.TS. Trần Quốc Kham

P. HT3

9h00

Làm việc với Trường ĐH Hùng Vương

P. TCCB

P. ĐTĐH

PGS. TS. Tùng

P. Khách

13h30

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

GS.TS.Lương Xuân Hiến

P. HT3

14h00

BGH giao ban với Trưởng các đơn vị

P. TCCB

BGH, Trưởng các đv

PGS. TS. Tùng

P. HT2

16h00

Tập huấn phần  mềm văn bản VNPT

P. CNTT

BGH, Trưởng các đv

PGS. TS. Tùng

P. HT2

BA

30/10

Cả ngày

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT3

15h30

Họp BCH Hội chữ thập đỏ

P. TCCB

BCH hội CTĐ

TS. T. Anh

P. HT2

31/10

7h30

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT3

13h30

Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

TS. Hoàng

P. HT3

NĂM

01/10

           

SÁU

02/10

14h00

Sinh hoạt KH thường kỳ lần I năm 2018 K. YHCS

K. YHCS

Theo Kế hoạch

TS. Thành

VP. Khoa

Tin liên quan