Lên đầu trang
Chủ nhật, 21/04/2019 13:51


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

15/10

14h00

BGH giao ban với trưởng các đơn vị

P. TCCB

BGH, Trưởng các ĐV

 TS. Hoàng

P. HT2

BA

16/10

14h00

Sinh hoạt Khoa học T10

P. QL&NCKH

Theo Thông báo

PGS. TS. Tùng

HT. Lớn

15h00

Quán triệt VB của BCHTƯ về sinh hoạt Chi bộ

VPĐU

Ban chỉ huy các Chi bộ

TS. Thành

P. HT2

17/10

Cả ngày

SHCD cuối khóa và Ngày hội tư vấn việc làm

P. CTHSSV

Theo Kế hoạch

TS. T. Anh

HT. Lớn & Sân trường

14h00

Họp HĐ và Ban giúp việc kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho CKI

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

NĂM

18/10

Cả ngày

Chương trình kỷ niệm Ngày PNVN 20-10

BCHCĐ, BNC

Theo Thông báo

ThS. Dương

Thái Nguyên

Cả ngày

SHCD cuối khóa và Ngày hội tư vấn việc làm

P. CTHSSV

Theo Kế hoạch

TS. T. Anh

HT. Lớn & Sân trường

SÁU

19/10

Cả ngày

Chương trình kỷ niệm Ngày PNVN 20-10

BCHCĐ, BNC

Theo Thông báo

ThS. Dương

Thái Nguyên

16h30

Họp xét chế độ chính sách SV học kỳ I (2018-2019)

P. CTHSSV

Theo Quyết định

TS. T. Anh

P. HT2

Tin liên quan