Lên đầu trang
Chủ nhật, 21/04/2019 13:24


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

03/9

NGHỈ BÙ 02/9

BA

04/9

8h00

Giao ban Ban Giám  hiệu

P. TCCB

BGH

PGS. TS. Tùng

P. Họp

14h00

Ban Giám hiệu giao ban với các trưởng đv

P. TCCB

BGH, trưởng các đv

PGS. TS. Tùng

P. HT2

16h30

Họp CVHT, lớp trưởng các lớp

P. CTHSSV

BGH, trưởng các đv, CVHT, lớp trưởng các lớp

TS. T. Anh

HT. Lớn

05/9

9h00

Họp HĐ khoa học kỹ thuật

P.TCKT

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT2

14h00

Họp HĐ nghiệm thu sổ THLS ĐD, Hộ sinh

P. ĐTĐH

Quyết định 1338

Quyết định 1339

PGS. TS. Tùng

P. HT2

16h00

Sinh nhật tập thể tháng 9

BCHCĐ

BGH, CĐ, toàn thể CBVC sinh nhật T9

TS. Long

P. HT1

16h30

Thống nhất đánh giá Lâm sàng SV ĐD

P. ĐTĐH

LĐ TTTHTLS, BM Hộ sinh, khoa và các BM khoa YHLS

TS. Thành

P. HT2

NĂM

06/9

 

 

 

 

 

 

SÁU

07/9

Cả ngày

Làm việc tại các BV thực hành BV Phụ sản TƯ, PS Hà Nội, Thanh Nhàn

P. ĐTSĐH

Theo Thông báo

TS. Thành

Hà Nội

16h30

Họp HĐ xét học bổng, khen thưởng năm học 2017-2018

P. CTHSSV

Theo Quyết định

TS. T. Anh

P. HT2

CHỦ NHẬT

09/9

7h30

Đón tiếp sinh viên ĐHCQ nhập học

P. CTHSSV

Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

HT. Lớn và các GĐ

Tin liên quan