Lên đầu trang
Chủ nhật, 17/02/2019 21:39


Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

 

Đơn vị chuẩn bị

 

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

28/5

16h30

Hội đồng họp bình công LĐ tháng 5

BCHCĐ

Theo Quyết định

Xem chi tiết tại đây!

TS. Long

P. Hội thảo 2

BA

29/5

 

 

 

 

 

 

30/5

14h00

Làm việc với các BM liên quan đến công tác chuyển hình thức thi kết thúc học phần

Trung tâm KT&ĐBCLGD

LĐ và GV các BM LLCT, GDPL, TLYH-YĐ, học phần Tin học

TS. Thành

P. Hội thảo 2

16h30

Báo cáo công tác quy hoạch cán bộ trước Đảng ủy, Ban Giám hiệu

P. TCCB

BCH Đảng bộ,     Ban Giám hiệu

PGS. TS. Tùng

P. Hội thảo 2

NĂM

31/5

8h00

Họp ban rà soát chỉnh sửa, bổ sung quy định đào tạo Thạc sỹ

P. ĐTSĐH

 

Theo Quyết định

Xem chi tiết tại đây!

PGS. TS. Tùng

P. Hội thảo 2

SÁU

01/6

8h00

Họp Hội đồng Khoa học kỹ thuật

P. TCKT

Theo Quyết định

Xem chi tiết tại đây!

TS. Hoàng

P. Hội thảo 2

14h00

Họp sửa đổi dự thảo Quy định, Quy trình công tác Khảo thí

Trung tâm KT&ĐBCLGD

BGH, Lãnh đạo các Khoa, BM, TT; các Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH, CTHSSV, TCCB

PGS. TS. Tùng

P. Hội thảo 2

16h00

Gặp mặt Hội Cựu Chiến binh

BM GDQP

Hội viên Hội CCB

CN. Huyên

P. Hội thảo 2

Tin liên quan