Lên đầu trang
Thứ hai, 20/05/2019 16:06


       Sáng ngày 15/5/2018 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp nhóm đối tác Y tế năm 2018 với nội dung Cơ chế tài chính cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu hướng đến bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân tại Việt Nam

       PGS.TS.Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp. 

15.5.2018 TT Tuan anh 1.jpg
PGS.TS.Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu khai mạc Hội nghị 

       Tham dự có TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; TS. Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; TS. Kidong Park, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam; TS. Keiko Inoue, Quản lý Chương trình về Phát triển con người, Ngân hàng thế giới tại Việt Nam. Đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; các đơn vị liên quan, Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam; Ngân hàng thế giới tại Việt Nam; các cơ quan thông tấn, báo đài Trung ương, Hà Nội dự và đưa tin.

       Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, PGS.TS. Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Cách đây 40 năm, vào tháng 09/1978, tại Hội nghị quốc tế về chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) tại Alma – Ata, các quốc gia đã cùng ký Tuyên bố Alma Ata về bảo vệ và tăng cường sức khỏe người dân, trong đó chỉ rõ CSSKBĐ là nền tảng và là cấu phần quan trọng nhất của hệ thống y tế, và là chiến lược quan trọng để đạt được sức khỏe cho mọi người dân. Trong những năm qua, các ưu tiên và chiến lược y tế đã có nhiều thay đổi, tuy nhiên CSSKBĐ vẫn  giữ vai trò quan trọng trong hệ thống y tế của mọi quốc gia. Bởi vậy, sau 40 năm, cộng đồng quốc tế tiếp tục cùng cam kết tăng cường CSSKBĐ hướng đến bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và hoàn thành các Mục tiêu phát triển bền vững 2030, dự kiến bản Tuyên bố chung mới sẽ được ký sẽ được ký tại Hội nghị quốc tế kỷ niệm 40 năm Tuyên bố Alma-Ata tại Astana, Kazakhstan vào tháng 10 tới.

       Tại Việt Nam, CSSKBĐ đã, đang và sẽ là ưu tiên của cả hệ thống chính trị nói chung và Ngành Y tế nói riêng. Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành vào tháng 10/2017,  đã xác định “ y tế dự phòng giữ vai trò then chốt, đổi mới y tế cơ sở và CSSKBĐ là nền tảng, nhằm đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân trong tình hình mới”. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định 2348/QĐ-BYT ngày 05/12/2016 phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới có mục tiêu đổi mới tổ chức, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng của dịch vụ CSSKBĐ theo hướng toàn diện, liên tục và lồng ghép bảo đảm công bằng, hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.

       Với mạng lưới hơn 11,000 trạm y tế và hơn 600 Trung tâm y tế huyện trên khắp cả nước cung cấp các dịch vụ CSSKBĐ đã phần nào đáp ứng được nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, như nhiều quốc gia khác, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong cung cấp dịch vụ CSSKBĐ có chất lượng và hiệu quả. Đó là khó khăn trong việc huy động nguồn lực đầu tư cho CSSKBĐ ở tuyến cơ sở; năng lực và chất lượng cung ứng dịch vụ CSSKBĐ còn hạn chế, đặc biệt trong bối cảnh gia tăng các bệnh không lây nhiễm và già hóa dân số; những vướng mắc và khó khăn trong lộ trình thực hiện gói dịch vụ y tế tại tuyến cơ sở và phương thức thanh toán/chi trả cho CSSKBĐ. Cùng với đó, việc xây dựng cơ chế tài chính hiệu quả, bền vững, tạo động lực khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia CSSKBĐ cũng là vấn đề cần quan tâm trong bối cảnh nguồn ngân sách hạn chế, khác biệt gia tăng giữa vùng miền/giữa đô thị và nông thôn trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ CSSKBĐ.

       Một cơ chế tài chính hướng đến hệ thống tài chính bền vững, công bằng và hiệu quả, để bảo đảm mọi người dân được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế chất lượng và không phải chịu gánh nặng về tài chính là mục tiêu bao quát mà Việt Nam đang hướng đến. Việc xây dựng và đổi mới cơ chế tài chính cho CSSKBĐ hướng đến bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân sẽ phảỉ tiếp tục xem xét tổng thể đến việc tăng cường huy động hợp lý các nguồn từ BHXH, ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, ODA, hay nguồn vốn tư nhân cho CSSKBĐ; làm thế nào để phân bổ nguồn và quản lý nguồn hợp lý và hiệu quả, bao gồm các vấn đề kỹ thuật như: xây dựng và quản lý giá dịch vụ và giá thuốc, xây dựng phương thức chi trả phù hợp, xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe người dân kết nối và thống nhất...

15.5.2018 TT Tuan anh 2.jpg
TS. Kidong Park, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
 

       TS. Kidong Park, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam khẳng định: Bao phủ chăm sóc sức khỏe (CSSK) toàn dân (UHC) là bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, và không phải chịu gánh nặng về tài chính. UHC bao gồm toàn bộ các dịch vụ y tế cần thiết từ phòng bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe.

       Mọi người – cá nhân, các tổ chức, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các nhà lập chính sách và truyền thông đều tham gia vào công cuộc bao phủ CSSK toàn dân, gồm cả xây dựng, phát triển chính sách để đạt được UHC.

       Thực hiện bao phủ CSSK toàn dân là một trong các mục tiêu của chương trình Nghị sự phát triển bền vững 2030 (SDG 3.8), được thông qua tại Liên Hợp Quốc năm 2015. Cũng trong năm này, các quốc gia thành viên của Tổ chức y tế thế giới(TCYTTG) khu vực Tây Thái Bình Dương thông qua Khung hành động về bao phủ CSSK toàn dân hướng đến sức khỏe tốt hơn cho mọi người. 

15.5.2018 TT Tuan anh 3.jpg
Đoàn chủ tọa Hội nghị 

       Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe một số tham luận như: Rào cản, thách thức trong công tác tăng cường y tế cơ sở hướng đến bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân do PGS.TS. Phan Lê Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế trình bày; kinh nghiệm quốc tế về cơ chế tài chính cho chăm sóc sức khỏe ban đầu hướng đến bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân do TS.Momoe Takeuchi, Trưởng nhóm Phát triển hệ thống y tế của WHO tại Việt Nam; đầu tư vào Chăm sóc sức khỏe ban đầu, hiệu suất và công bằng do bà Đào Lan Hương, chuyên gia y tế của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam trình bày.

       Các đại biểu cũng tập chung thảo luận nội dung: Các lựa chọn và bước đi tiếp theo đối với cơ chế tài chính cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế cơ sở tại Việt Nam.  

15.5.2018 TT Tuan anh 4.jpg
Quang cảnh Hội nghị 

       Với chủ đề về “Cơ chế tài chính cho công tác CSSKBĐ hướng đến bao phủ sức khỏe toàn dân”,  là cuộc họp mở đầu cho các cuộc họp Nhóm Đối tác Y tế năm 2018, xuyên suốt hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Đây cũng là chủ đề của Ngày Sức khỏe thế giới năm nay và là vấn đề nổi bật tại các hội thảo quốc tế cao cấp trong năm do Tổ chức Y tế thế giới cùng các Đối tác phát triển thực hiện.

       Tăng cường CSSKBĐ gắn với đổi mới y tế cơ sở hướng đến bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân là chặng đường dài và nhiều thách thức, cần sự cam kết chính trị mạnh mẽ, tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành, các cấp chính quyền, các đối tác, các tổ chức, cá nhân. Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn hy vọng tại Hội nghị này, các đại biểu sẽ cùng trao đổi và đưa ra các khuyến nghị để góp phần xây dựng cơ chế tài chính hiệu quả, công bằng và minh bạch cho y tế cơ sở và CSSKBĐ, là một cấu phần quan trọng của hệ thống tài chính y tế của Việt Nam./.

       Theo Bộ Y tế

Tin liên quan