Thứ sáu, 08/12/2023 10:34

Trung tâm Quản lý Dịch vụ và Đào tạo theo nhu cầu xã hội với:

Tên tiếng Anh: Service Management and Training Centre for Social Demand

Địa chỉ: Số 257 Hàn Thuyên/376 Trường Chinh - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228 .368. 6262  Fax: 0228 .368. 6262

Email: dieuduong@ndun.edu.vn

Cơ quan quản lý trực tiếp: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

 

Tin liên quan