Thứ tư, 29/05/2024 07:21

Khóa tin học văn phòng cơ bản mở ra nhằm đáp ứng các nhu cầu học tin học văn phòng cơ bản như:

 • Các kĩ năng làm việc văn phòng cơ bản

Quản lý và sử dụng gmail

Tạo form, khảo sát sử dụng Drive
Tạo và quản lý tạo thư mục, file khoa học
Tìm kiếm thông tin trên Internet nhanh và hiệu quả
Sử dụng Teamviewer
 • Kỹ năng soạn thảo vản bản - Word

Chỉnh sửa căn chỉnh văn bản

Thao tác với tab
Chèn bảng, hình ảnh, hình khối…
Chia cột, tạo chữ nghệ thuật
Trộn thư
Mục lục tự động
 • Kỹ năng tính toán bảng biểu - Excel

 

 • Làm quen với Excel
 • Các hàm cơ bản
 • Lọc, sắp xếp
 • Đồ thị
 • Các lỗi dữ liệu thường gặp

Lịch trình khóa học :

 • Buổi thứ nhất: Học và hoàn thiện các kỹ năng làm việc văn phòng cơ bản
 • Buổi 2,3: Thực hành các mẫu văn bản để rèn luyện kĩ năng soạn thảo văn bản
 • Buổi 4,5,6: Làm quen với excel, các hàm cơ bản, lọc sắp xếp....
 • Buổi 7: Kiểm tra cuối khóa học

 

Tin liên quan