Thứ hai, 24/06/2024 00:07

Hình ảnh 1: Địa chỉ Trung tâm 376 Trường Chinh/257 Hàn Thuyên, tp Nam Định

Hình ảnh 2: Giám đốc Trung tâm - DSCKI.Đinh Thắng Lợi

Hình ảnh 3: Phó giám đốc Trung tâm - ThS.Trần Thị Như Trang

Hình ảnh 4: Những buổi họp giao ban hàng tuần của Trung tâm

Hình ảnh 5: Trung tâm HT KHCN&DV đoàn kết

Tin liên quan