Thứ ba, 19/10/2021 03:18
Để nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, một trong những hoạt động Đảm bảo chất lượng Giáo dục của Nhà trường được chú trọng là công tác lấy ý kiến phản hồi từ: Người học, cựu người học, Giảng viên, Nhân viên về chất lượng giáo dục của Nhà trường
Qua đó điều chỉnh các hoạt động hỗ trợ Người học, Giảng viên, nhân viên cho phù hợp, nhằm cải tiến chất lượng của Nhà trường.
Phấn đấu đưa Trường Đại học Điều dưỡng Nam Đinh trở thành một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu, uy tín trong nước và quốc tế về Điều dưỡng và Hộ sinh.
 Link phản hồi
 

STT

NỘI DUNG PHẢN HỒI

ĐỐI TƯỢNG GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN CỦA NHÀ TRƯỜNG

1           

Phản hồi từ giảng viên về chất lượng giáo dục của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định:Bấm vào đây

2           

Phản hồi từ nhân viên về chất lượng giáo dục của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định: Bấm vào đây

ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI HỌC

3           

Phản hồi từ người học trước tốt nghiệp về chất lượng giáo dục của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định: Bấm vào đây

4           

Phản hồi từ người học về chất lượng giáo dục của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (Phần 1):Bấm vào đây

ĐỐI TƯỢNG CỰU NGƯỜI HỌC

5           

Phản hồi từ cựu người học về chất lượng giáo dục của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định: Bấm vào đây

 

Tin liên quan