Chủ nhật, 26/06/2022 15:14
Ngày 10/6/2022, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã tiến hành khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức theo quy trình đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.