Thứ hai, 04/12/2023 17:55

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CSDL HINARY

Chương trình HINARI được xây dựng bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). HINARI bắt đầu được triển khai từ tháng 1 năm 2002, với 1500 tạp chí của 6 nhà xuất bản lớn trên thế giới là Blackwell, Elsevier Science, the Harcourt Worldwide STM Group, Wolters Kluwer International Health & Science, Springer Verlag and John Wiley nhằm tăng cường khả năng tiếp cận của các quốc gia đang phát triển đến một trong những bộ sưu tập các ấn phẩm sinh-y và các lĩnh vực khoa học xã hội có liên quan. Hơn 6400 các ấn phẩm xuất bản sẽ được đưa đến với các viện nghiên cứu sức khỏe tại 108 quốc gia, với các lĩnh vực có ích cho hàng ngàn những người làm việc thuộc mảng nghiên cứu, và do đó, sẽ góp phần tăng cường sức khỏe của toàn thế giới.

Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định có quyền truy cập Hinari. Bạn đọc muốn chủ động truy cập Hinari có thể lien hệ với thư viện xin được cấp mật khẩu sau khi đã chấp nhận bản quyền sử dụng của Hinari. 

 

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HINARI

 

Để được cấp mật khẩu truy cập Hinari bạn đọc vui lòng đến tầng 3, tòa nhà thư viện và tuân thủ những qui định sau đây:
1. Bạn đọc phải là giảng viên, cán bộ, sinh viên các loại hình đào tạo của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định;
2. Cam kết sử dụng mật khẩu Hinari đã cấp cho của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định theo tinh thần tuân thủ giấy phép sử dụng của Hinari;
3. Không cung cấp mật khẩu cho người thứ 3;
4. Người sử dụng chỉ được phép in ấn, tải về và lưu lại không quá 15% bài báo, tạp chí hoặc một cuốn sách để phục vụ cho mục đích học tập, giảng dạy và nghiên cứu;
5. Không sử dụng Hinari cho mục đích thương mại;
Ngoài những qui định trên bạn đọc cần tham khảo qui định đầy đủ của Hinari tại đây

 

Tin liên quan