Thứ hai, 04/12/2023 17:32

Kính gửi : Các đơn vị thành viên LCH Thư viện Đại học Khu vực Phía Bắc

Tham gia consortium, chia sẻ tài nguyên thông tin nội sinh phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu trong các thư viện đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu đang là xu thế tất yếu của các thư viện trên thế giới và Việt Nam. Bổ sung tài liệu hình thức này sẽ giảm thiểu tối đa kinh phí cho các đơn vị cũng như phát huy được nguồn tài liệu xám của các thư viện. Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc (NALA) đang đứng ra làm đầu mối xây dựng một Thư viện số dùng chung trên cơ sở nguồn tài liệu nội sinh của tất cả các đơn vị trực thuộc NALA, trong đó Trung tâm Thông tin – Thư viện ĐHQGHN (LIC) là đơn vị hạt nhân.

Hiện tại LIC đã xây dựng được một kho tài liệu số nội sinh lớn, lên tới 50.000 tài liệu, giá trị khoa học cao, bao trùm tất cả các lĩnh vực khoa học đang đào tạo và nghiên cứu tại ĐHQGHN. Hàng năm kho tài nguyên nội sinh này gia tăng thêm từ 8.000 đến 10.000 tài liệu là các đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án, sách của nhà xuất bản ĐHQGHN, bài báo trong Scopus, Web of Science và kỷ yếu các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.

Một số ưu điểm nổi bật của “Thư viện số tài nguyên nội sinh” là:  

Dễ dàng tìm kiếm, khai thác

·  Tài liệu đa ngành, đa lĩnh vực

·  100 % tài liệu được xem / đọc trực tiếp trên màn hình

·  Một số bộ sưu tập cho phép tải về

·  Hỗ trợ các thư viện thành viên tải tài liệu theo thỏa thuận

 

· Địa chỉ truy cập: http://repository.vnu.edu.vn/

Tin liên quan