Thứ hai, 04/12/2023 16:45

Hướng dẫn sử dụng ICD 10 - Tập 2

Chủ biên: B Y tế

Nhà xuất bản: NXB Y Hc

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: Tiếng Vit

 

Hướng dẫn sử dụng ICD 10

Chủ biên: B Y tế

Nhà xuất bản: Nhà Xut bn Y hc

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: Tiếng Vit

 

Hướng Dẫn Thực Hành Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn Môi Trường Bệnh Viện

Chủ biên: TS. BS. Trn Quý Tưng

Nhà xuất bản: B Y Tế, NXB Y Hc

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: Tiếng Vit

Giới thiệu

Tài liệu “Hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện” đã được thẩm định bởi Hội đồng thẩm định do Bộ Y tế thành lập tại Quyết định số 4443/QĐ-BYT, ngày 12 tháng 11 năm 2012.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Dự án “Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh” xin gửi tới các bệnh viện trong phạm vi Dự án GIZ và bạn đọc Tài liệu “Hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện” để các bệnh viện tham khảo trong công tác KSNKBV.

 

Bách Khoa Thư Bệnh Học – Tập 1

Chủ biên: GS. VS. Phm Song

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dc

Năm xuất bản: 2008

Ngôn ngữ: Tiếng Vit

Giới thiệu

Bách khoa thư bệnh học là công trình nghiên cứu – biên soạn công phu, rất có giá trị về bệnh học của hơn 120 tác giả là các GS., TS., Bác sĩ, Dược sĩ, Thầy thuốc, các cán bộ quản lí, nghiên cứu, giảng dạy, điều trị có uy tín trong các lĩnh vực của ngành y tế Việt Nam như: Hoàng Đình cầu, Nguyễn Năng An, Ngô Gia Hy, Phạm Khuê, Nguyễn Quang Quyền, Nguyễn Tài Thu, Hoàng Thuỷ Nguyên, Phạm Gia Khải, Hoàng Bảo Châu, Nguyễn Vượng, Lê Thế Trung, Lê Kinh Duệ, … do GS.VS. Phạm Song chỉ đạo chuyên môn, PGS.TS. Nguyễn Hữu Quỳnh chỉ đạo về kĩ thuật từ điển học.

 

Bách Khoa Thư Bệnh Học – Tập 2

Chủ biên: GS. VS. Phm Song

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dc

Năm xuất bản: 2008

Ngôn ngữ: Tiếng Vit

Giới thiệu

Bách khoa thư bệnh học là công trình nghiên cứu – biên soạn công phu, rất có giá trị về bệnh học của hơn 120 tác giả là các GS., TS., Bác sĩ, Dược sĩ, Thầy thuốc, các cán bộ quản lí, nghiên cứu, giảng dạy, điều trị có uy tín trong các lĩnh vực của ngành y tế Việt Nam như: Hoàng Đình cầu, Nguyễn Năng An, Ngô Gia Hy, Phạm Khuê, Nguyễn Quang Quyền, Nguyễn Tài Thu, Hoàng Thuỷ Nguyên, Phạm Gia Khải, Hoàng Bảo Châu, Nguyễn Vượng, Lê Thế Trung, Lê Kinh Duệ, … do GS.VS. Phạm Song chỉ đạo chuyên môn, PGS.TS. Nguyễn Hữu Quỳnh chỉ đạo về kĩ thuật từ điển học.

 

Bách Khoa Thư Bệnh Học – Tập 3

Chủ biên: GS. VS. Phm Song

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dc

Năm xuất bản: 2008

Ngôn ngữ: Tiếng Vit

Giới thiệu

Bách khoa thư bệnh học là công trình nghiên cứu – biên soạn công phu, rất có giá trị về bệnh học của hơn 120 tác giả là các GS., TS., Bác sĩ, Dược sĩ, Thầy thuốc, các cán bộ quản lí, nghiên cứu, giảng dạy, điều trị có uy tín trong các lĩnh vực của ngành y tế Việt Nam như: Hoàng Đình cầu, Nguyễn Năng An, Ngô Gia Hy, Phạm Khuê, Nguyễn Quang Quyền, Nguyễn Tài Thu, Hoàng Thuỷ Nguyên, Phạm Gia Khải, Hoàng Bảo Châu, Nguyễn Vượng, Lê Thế Trung, Lê Kinh Duệ, … do GS.VS. Phạm Song chỉ đạo chuyên môn, PGS.TS. Nguyễn Hữu Quỳnh chỉ đạo về kĩ thuật từ điển học.

 

Bách Khoa Thư Bệnh Học – Tập 4

Chủ biên: GS. VS. Phm Song

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dc

Năm xuất bản: 2008

Ngôn ngữ: Tiếng Vit

Giới thiệu

Bách khoa thư bệnh học là công trình nghiên cứu – biên soạn công phu, rất có giá trị về bệnh học của hơn 120 tác giả là các GS., TS., Bác sĩ, Dược sĩ, Thầy thuốc, các cán bộ quản lí, nghiên cứu, giảng dạy, điều trị có uy tín trong các lĩnh vực của ngành y tế Việt Nam như: Hoàng Đình cầu, Nguyễn Năng An, Ngô Gia Hy, Phạm Khuê, Nguyễn Quang Quyền, Nguyễn Tài Thu, Hoàng Thuỷ Nguyên, Phạm Gia Khải, Hoàng Bảo Châu, Nguyễn Vượng, Lê Thế Trung, Lê Kinh Duệ, … do GS.VS. Phạm Song chỉ đạo chuyên môn, PGS.TS. Nguyễn Hữu Quỳnh chỉ đạo về kĩ thuật từ điển học.

 

Bách khoa Y học 2.0 (30 quyển – Năm 2010)

Chủ biên: BS Lê Đình Sáng

Nhà xuất bản: Lưu Hành Ni B

Năm xuất bản: 2010

Ngôn ngữ: Tiếng Vit

Giới thiệu

Bách Khoa Y học 2010 được Biên soạn bởi Bác sĩ Lê Đình Sáng, là một bộ sách Y học điện tử miễn phí bằng tiếng Việt toàn diện và thiết thực được sưu tầm, biên tập và biên dịch bởi bác sĩ Lê Đình Sáng, Đại học Y Khoa Hà Nội sẽ mang lại công cụ hữu ích thực sự giúp các bác sĩ và sinh viên Y khoa tra cứu nhanh thông tin bệnh học Nội,Ngoại, Sản, Nhi, Chuyên khoa lẻ, Y học cơ sở… và triệu chứng học mọi lúc mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.

 

Sổ Tay Y Học Người Cao Tuổi (Sách dịch)

Chủ biên: Anne Merriman

Nhà xuất bản: NXB Y Hc

Lời nói đầu

Trước ngưỡng cửa của thế kỷ thứ 21, nhân loại đang già đi, tuổi thọ trung bình cao lên, tỷ trọng người cao tuổi trong cộng đổng tăng lên.

Việc chăm sóc, chữa bệnh, phục hổi chức nâng, để bảo đảm cho người cao tuổi một cuộc sống tự lập, ổn định, vui vẻ và có ích là nhiệm vụ của toàn thể xâ hội, trong đó ngành y là nòng cốt.

 

Giáo Trình Quản Lý Sức Khỏe Người Cao Tuổi (SĐH – ĐH YD Huế)

Chủ biên: PGS. TS. Hoàng Khánh

Nhà xuất bản: ĐH Y Dưc Huế, NXB Tng Hp TPHCM

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Vit

Giới thiệu

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo cũng như nghiên cứu của các học viên sau đại học, đặc biệt là học viên Chuyên khoa cấp II Quản lý Y tế. Giáo trình sau đại học “Quản lý sức khỏe người cao tuổi” được biên soạn 20 bài, gồm: Dân số học người cao tuổi; Quá trình lão hóa; Lão khoa và Lão khoa xã hội; Dịch tễ học trong Lão khoa; Vấn đề khám bệnh người cao tuổi; Tình hình bệnh tật người cao tuổi; Vấn đề điều trị trong Lão khoa; Chương trình dự phòng các yếu tố nguy cơ tim mạch; Quản lý bệnh tim mạch ở người cao tuổi; Quản lý bệnh tâm thần kinh ở người cao tuổi; Chương trình dài hạn chăm sóc người cao tuổi; Mười lời khuyên bảo vệ sức khỏe người cao tuổi; Hiện tượng cô đơn và các vần đề y tế của người cao tuổi; Thích nghi và bảo trợ xã hội cho người cao tuổi; Chính sách của Việt Nam về chăm sóc xã hội cho người cao tuổi; Một số khái niệm về duy trì và cải thiện chất lượng sự sống người cao tuổi; Nuôi dưỡng người cao tuổi; Vận động tối ưu và làm chủ cảm xúc; Quản lý, chăm sóc, phục hồi chức năng bệnh nhân người cao tuổi và Tổ chức phục vụ người cao tuổi.

 

Từ Điển Y Học Anh Việt

Chủ biên: BS. Phm Ngc Trí

Nhà xuất bản: NXB Y Hc

Năm xuất bản: 2008

Ngôn ngữ: Tiếng Vit

Giới thiệu

Thuật ngữ y học hiện nay không còn đơn giản như mười, mười lǎm nǎm trước đây. Cùng với sự nỗ lực đạt đến những thành công trong nghiên cứu y khoa để chế ngự và đẩy lùi bệnh tật, từ ngữ y học đã phát sinh thêm nhiều từ mới quan trọng và cần thiết.

Cuốn Từ điển y học Anh- Việt được biên soạn dựa trên những từ điển uy tín và khoa học của nhiều nước với trọng tâm giải thích rõ ràng từng đề mục, từng từ ngữ để các bạn nắm vững ý nghĩa những từ cần phải tra cứu, và luôn luôn bảo đảm ý nghĩa nội dung của từ gốc.

 

Cẩm Nang Người Dịch Tiếng Anh Y Khoa

Chủ biên: Ths. Trnh Thanh Ton

Nhà xuất bản: NXB Tr

Năm xuất bản: 2010

Ngôn ngữ: Tiếng Vit

Giới thiệu

Cẩm Nang Người Dịch Tiếng Anh Y Khoa là tựa sách trong loạt tủ sách Cẩm Nang Y Khoa Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về các thuật ngữ, cụm từ, mẫu câu và đoạn văn có liên quan đến y học, qua đó giúp người dịch tiếng anh có tư liệu phục vụ cho công tác học tập và dịch thuật của mình.