Thứ sáu, 19/04/2024 15:51

Dịch vụ Thư viện số là trang wesite của Thư viện Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định, toàn bộ kho tài liệu sẽ được phát hành như tài liệu nội bộ của thư viện/trường.

        Kho tài liệu phát hành dạng tài liệu nội sinh không cần xin giấy phép xuất bản như tài liệu phát hành dạng sách; Được đưa lên trang thư viện số để cho bạn đọc trong phạm vi trường mượn đọc như hình thức mượn tài liệu giấy của Thư viện.

Mã tài khoản Thư viện số được cung cấp sau khi bạn đọc đăng ký sử dụng với thư viện nhà trường. Mã tài khoản có giá trị sử dụng trong 01 năm học.

 

Mã tài khoản Thư viện số do thư viện cung cấp cho bạn đọc tại Thư viện hay qua email. Bạn đọc nhập mã vào mục Đăng nhập trang chủ Thư viện số sẽ được quyền truy cập vào kho tài liệu mà thư viện đang có để chọn đọc và mượn tài liệu.

Địa chỉ truy cập tại đây: http://thuvienso.ndun.edu.vn/

 

Tin liên quan