Thứ hai, 24/02/2020 02:45

 

Nhân sự tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục:

TT

Họ tên

Chức vụ

Ghi chú

1

TS. Vũ Văn Thành

Giám đốc

Phó Hiệu Trưởng

2

ThS. Lê Minh Thu

Phó giám đốc

Giảng Viên BM Toán - Tin

3

ThS. Trần Hữu Hiếu

Phó giám đốc

 Giảng Viên BM - Ngoại

4

ThS. Trần Thu Ngà

Chuyên viên

 Giảng viên BM Toán - Tin

5

ThS. Dương Đình Dũng

Giảng viên

BM SL – SLB - MD

6

CN. Trần Thị Lý

Chuyên viên

 

7

CN. Nguyễn Thị Duyên

Chuyên viên

 

8

Ths. Phạm Văn Linh

Chuyên Viên

 
Tin liên quan