Thứ hai, 04/12/2023 16:42

 

Nhân sự tại Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục:

TT

Họ tên

Chức vụ

Ghi chú

1

ThS. Trần Việt Tiến

Giám đốc

Phó Trưởng khoa Y học Lâm sàng

2

ThS. Lê Minh Thu

Phó giám đốc

Giảng Viên BM Toán - Tin

3

ThS. Dương Đình Dũng

Giảng viên

 Giảng Viên BM - Sinh lý - SLB

4

ThS. Trần Thu Ngà

Giảng viên

 Giảng viên BM Toán - Tin

5

CN. Trần Thị Lý

Chuyên viên

 

6

CN. Nguyễn Thị Duyên

Chuyên viên

 

7

CN. Nguyễn Trọng Đức

Chuyên viên

 

8

ThS. Đỗ Thị Mai

Giảng viên

  Giảng viên BM Tổ chức và QLYT

9

ThS. Nguyễn Thị Thùy

Giảng viên

  Giảng viên Trung tâm THTLS
Tin liên quan