Thứ ba, 19/10/2021 02:11

Mời các Thầy, cô kích vào đường link dưới đây để cung cấp ý kiến phản hồi:

-       Đường link thông tin quảng bá về Nhà trường:

https://forms.gle/grdPtZuQ2vMjoaPX9

-       Đường link để cung cấp thông tin phản hồi về chất lượng giáo dục:

+     Đối với giảng viên: https://forms.gle/XTtaGPtte4PQpSU27

+     Đối với viên chức khác: https://forms.gle/AoqdGybDBaSYzzzn7

-       Đường link để cung cấp thông tin phản hồi từ viên chức làm việc tại bộ phận một cửa về hoạt động của bộ phận một cửa:

https://forms.gle/rWQhcwvwjSSzQWmXA

-       Đường link để cung cấp thông tin phản hồi về bộ phận làm việc tập trung (cabin):

+     Viên chức làm việc trực tiếp tại cabin:

https://forms.gle/a1uriHgEPQYDGfcX6

+     Viên chức không làm việc trực tiếp tại cabin:

https://forms.gle/tD3adzViaoSBiZcy8

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin liên quan