Thứ hai, 04/12/2023 15:53


 

                                                                                                                        

Giáo dục đại học của các nước trên thế giới nói chung và ở Việt Nam cũng như Bangladet nói riêng đang phải đối mặt với nhiều sự thay đổi ở trên tất cả các mặt : kinh tế, xã hội, môi trường, y tế, giáo dục, công nghệ, phát luật. Những thay đổi này buộc các cơ sở giáo dục đại học phải xem xét lại mô hình, nội dung, phương thức đào tạo để có thể đáp ứng và thích nghi với điều kiện mới, vượt qua những thách thức như : vai trò và trách nhiệm xã hội của trường đại học trong sự phát triển của một quốc gia, nhu cầu học tập suốt đời, sự phát triển của khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ kỹ thuật số…Bên cạnh đó, trong môi trường nội tại của một trường đại học tại Đông Nam Á, quá trình tự chủ đại học, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và chất lượng đào tạo để đáp ứng chuẩn khu vực và quốc tế, đa dạng hóa các ngành đào tạo để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của nền kinh tế, đa dạng nguồn thu để đảm bảo sự tồn tại của các trường đang là bài toán cần phải giải quyết. Đối mặt với những thách thức này, các cơ sở giáo dục đại học khó có thể thành công khi chỉ dựa vào nguồn lực nội tại.Việc hợp tác và tận dụng sự hỗ trợ của các dự án quốc tế là đích cần hướng đến đối với giáo dục đại học của các nước Đông Nam Á như Việt Nam và Bangladet. Để bắt kịp xu thế hội nhập chung, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm các dự án tài trợ, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã xin tham gia thành công dự án “Educating students for digitalized health care and coaching of their patients/ Digicare” thuộc chương trình Erasmus+ do Ủy ban Châu Âu tài trợ.

Mục tiêu của dự án:

+ Xây dựng Mô hình chăm sóc kỹ thuật số dưới hình thức các khóa đào tạo ngắn hạn và các khóa thực tập cho các giảng viên, sinh viên, điều dưỡng viên, giúp hỗ trợ và đào tạo người bệnh tự quản lý thông qua các thiết bị và công nghệ số nhằm nâng cao nâng cao hiệu quả chăm sóc người bệnh.

+ Xuất bản 01 cuốn sách hướng dẫn về mô hình chăm sóc số của Châu Á trong nước và quốc tế.                

Thời gian thực hiện: 36 tháng (12/2019-12/2022)

Thành viên dự án: Dự án DigiCare gồm 08 thành viên:

- Trường Tampere University of Applied Sciences (TAMK), Phần Lan

- Trường Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), Bồ Đào Nha

- Trường Đại học Y Hà Nội (HMU), Việt Nam

- Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội (HMC), Việt Nam

- Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (NDUN), Việt Nam

- Trường Khulna City Medical College& Hospital Ltd (KCMCH), Băng La Đét

- Trường City Medical College & Hospital Ltd (CiMCH), Băng La Đét

- Trường Universal Medical College & Hospital Ltd (UMCH), Băng La Đét

Tin liên quan