Thứ hai, 24/06/2024 00:35


STT

NĂM

TÊN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

Chương trình - Dự án

 

 

 

1

2014

Dự án ADB

2013-2015

2

2015

Dự án QUT

2015-2016

3

2016

Chương trình viện trợ của tổ chức Hoa Trắng, Pháp

2016-2017

4

2017

Dự án Fulbright

2017-2018

5

Dự án HEP của Hội đồng Anh

2017-2018

6

2018

Chương trình internship của Hội người mù, Nhật Bản

2 & 7/ 2018

7

Dự án Erasmus+

2018 -2021

8

Dự án HEP của Hội đồng Anh

2018-2020

Hội nghị, Hội thảo

 

 

 

3

2016

" Đào tạo Điều dưỡng Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới"

6/2016

4

2017

"Đổi mới đào tạo Điều dưỡng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay"

6/2017

5

"Hỗ trợ nâng cao năng lực cho các điều dưỡng về: chăm sóc trẻ sau điều trị các bệnh về tim, chăm sóc sức khỏe cho trẻ có tâm bệnh, quản lý và chăm sóc trẻ có các bệnh về máu, kiểm soát sự nhiễm trùng"

11/2017

6

"Quản trị điều dưỡng''

11/2017

7

2018

"Cập nhật kiến thức cho người bệnh tăng huyết áp"

5/2018

Tin liên quan