Thứ ba, 28/05/2024 11:08


 Hiện tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đang tham gia 03 dự án do chương trình Erasmus+ tài trợ. Thông tin cụ thể về các dự án cụ thể như sau:

Trang web dự án: https://safema-project.eu/site/

Trang web dự án: https://projects.tuni.fi/digicareasia/

 

Tin liên quan