Thứ bảy, 05/12/2020 00:17


Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định công bố mẫu phôi văn bằng giáo dục đại học của Nhà trường (phôi bằng Cử nhân, bằng Thạc sĩ, bằng Tiến sĩ) cấp cho người học từ năm 2020.

MẪU BẰNG CỬ NHÂN

MẪU BẰNG THẠC SĨ

MẪU BẰNG TIẾN SĨ

 

 

Tin liên quan