Thứ sáu, 21/06/2024 10:27


+ Thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế năm 2022:  Xem chi tiết tại đây

+ Mẫu Phiếu đăng ký bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế năm 2022:  Xem chi tiết tại đây

Tin liên quan