Thứ ba, 05/03/2024 04:57


 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

 NHIỆM KỲ 2019 - 2022

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Phạm Thị Hằng

BM Tâm lý y học – y đức

Bí thư

2

Nguyễn Thị Thu Hường

Trung tâm TH Tiền lâm sàng

Phó bí thư

3

Nguyễn Hồng Sơn

Phòng Quản trị

Phó bí thư

4

Vũ Hồng Nhung

BM Điều dưỡng Cơ sở

BTV

5

Nguyễn Hải Lâm

BM Quản lý và NCKH

BTV

6

Nguyễn Lâm Phong

Trung tâm HT KHCN & DV

UV

7

Nguyễn Thị Khánh

Trung tâm Tiền lâm sàng

UV

8

Bùi Thị Hiệu

BM Tâm lý y học – y đức

UV

9

Nguyễn Tùng Sơn

BM Y học cổ truyền

UV

10

Trần Thị Thu Trang

BM Ngoại ngữ

UV

11

Nguyễn Văn Dinh

BM ĐD người lớn ngoại

UV

12

Phạm Phương Thảo

Phòng Tài chính Kế toán

UV

13

Nguyễn Việt Tiệp

Phòng Công tác HSSV

UV

14

Nguyễn Đức Thắng

Phòng Thanh tra

UV

15

Đỗ Thị Hà

ĐHCQ 13B

UV

16

Phạm Thị Thanh Hồng

ĐHCQ 13D

UV

17

Trần Thị Diệu

ĐHCQ 14A

UV

18

Trần Thu Hà

Đại học Hộ sinh 3

UV

19

Phạm Văn Luân

ĐHCQ 15D

UV

 

Tin liên quan