Thứ ba, 05/03/2024 04:07


STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1

Phạm Văn Tùng

1981

Bí thư

2

Phạm Văn Sơn

1982

Phó Bí thư

3

Phạm Thị Hằng

1988

Phó Bí thư

4

Đỗ Minh Sinh

1982

UV Ban thường vụ

5

Nguyễn Thị Thu Hường

1989

UV Ban thường vụ

6

Đinh Hồng Nhung

1989

UV Ban chấp hành

7

Nguyễn Xuân Tĩnh

1990

UV Ban chấp hành

8

Trần Minh Đức

1982

UV Ban chấp hành

9

Vũ Hồng Nhung

1990

UV Ban chấp hành

10

Phạm Thị Bích Ngọc

1994

UV Ban chấp hành

11

Trần Thị Hương

1994

UV Ban chấp hành

12

Kim Trung Dũng

1994

UV Ban chấp hành

13

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

1994

UV Ban chấp hành

14

Bùi Minh Dũng

1994

UV Ban chấp hành

15

Lê Thị Vân

1994

UV Ban chấp hành

Tin liên quan