Thứ ba, 05/03/2024 05:46


Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định nhiệm kỳ 2014 - 2017 trân trọng thông báo đến các Chi đoàn ĐHCQ K10, K11, K12, CĐCQ K17, K18, CĐHS K5, K6, ĐHHS K1 và các Chi đoàn Liên thông chính quy về vieecjc tổ chức Đại hội Chi đoàn tiến tới Đại hội Đoàn trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Các biểu mẫu phục vụ Đại hội xin vui lòng xem tại đường link http://ndun.edu.vn/doanthanhnien/bai_viet/399/tai-lieu-huong-dan-dai-hoi-chi-doan-nhiem-ky-2017---2018.html 

th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20%C4%91%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%99i%20chi%20%C4%91o%C3%A0n.docx (15KB)

Tin liên quan