Thứ bảy, 21/09/2019 18:47

 

I. Biểu mẫu dành cho người học:

1. Mẫu đơn xin hoãn thi: Đơn xin hoãn thi

2. Mẫu đơn xin thi bù: Đơn xin thi bù

3. Mẫu đơn xin thi lại: Đơn xin thi lại

4. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần: Đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần

--------------------------------------------------------

II. Biểu mẫu dành cho giảng viên

1. Mẫu phản biện đề: Bấm để tải xuống

Tin liên quan