Thứ hai, 21/01/2019 23:07


Thể lệ và Đơn đăng ký cuộc thi Ý tưởng sáng tạo sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định lần II.

The-le-cuoc-thi-y-tuong-sang-tao-sinh-vien-Truong-DH-DDND.pdf (2916KB)

Don-dang-ki-cuoc-thi-y-tuong-sang-tao-sinh-vien-lan-II.docx (22KB)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định lần II.

Ke-hoach-to-chuc-Cuoc-thi-y-tuong-sang-tao-sinh-vien-Truong-DH-DDND.pdf (1685KB)

Những điểm cần lưu ý khi chuẩn bị bài báo cáo Ý tưởng sáng tạo

Mot-so-luu-y-khi-chuan-bi-bai-bao-cao-y-tuong-sang-tao.pptx (54KB)

Tin liên quan