Thứ sáu, 08/12/2023 11:00


1. Hướng dẫn thủ tục nhập học các khối Đại học liên thông chính qui:  Xem chi tiết hướng dẫn tại đây

2. Hướng dẫn thủ tục nhập học các khối Đại học liên thông vừa làm vừa học:  Xem chi tiết hướng dẫn tại đây

3. Hướng dẫn thủ tục nhập học các khối Đại học vừa làm vừa học:  Xem chi tiết hướng dẫn tại đây

Tin liên quan