Thứ hai, 24/06/2024 01:54


1. Hướng dẫn thủ tục nhập học các khối Đại học liên thông chính qui:  Xem chi tiết hướng dẫn tại đây

2. Hướng dẫn thủ tục nhập học các khối Đại học liên thông vừa làm vừa học:  Xem chi tiết hướng dẫn tại đây

3. Hướng dẫn thủ tục nhập học các khối Đại học vừa làm vừa học:  Xem chi tiết hướng dẫn tại đây

Tin liên quan