Chủ nhật, 17/01/2021 17:10


Các sinh viên có thắc mắc và phúc khảo làm đơn nộp lên phòng Đào tạo Đại học. Thời gian hết phúc khảo là 17 giờ ngày 11/8/2020

Kết quả đánh giá NLNN Tiếng Anh khối ĐHCQ tuyển sinh năm 2019-Lần 2: Xem chi tiết tại đây

Tin liên quan