Thứ năm, 22/02/2018 23:22


Bảng điểm học kỳ 1 và bảng điểm tích lũy toàn khóa  CĐ HS 6 Năm học 2017-2018: 

1 Bảng điểm tích lũy toàn khóa :Bấm để tải xuống

2. Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2017-2018: Bấm để tải xuống

Tin liên quan