Thứ hai, 23/07/2018 01:40


Bảng điểm học kỳ 1 và bảng điểm tích lũy toàn khóa  CĐ HS 6 Năm học 2017-2018: 

1 Bảng điểm tích lũy toàn khóa :Bấm để tải xuống

2. Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2017-2018: Bấm để tải xuống

Tin liên quan